Danh sách Hóa Sinh Học

Tuyển NVVP

Cty Cp QT Organic

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    13/06/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Cty quảng cáo Thiên Tấn

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    15/05/2019

Tuyển Tài xế

Văn phòng IOM

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển giáo viên

Mầm non Thiên Dương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    16/05/2019

Tuyển giáo viên, bảo mẫu

Mẫu giáo tuổi thơ

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển Tài xế

Cty TNHH Vạn Hội Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển lái xe 1 tấn

Cty TNHH Trân Minh Phượng

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    08/05/2019

Tuyển tài xế

Cty TNHH Cường Thịnh

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    14/05/2019

Tuyển phục vụ , phụ bếp

Cơm gà Da Giòn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Cỏ Ngọc Spa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    24/05/2019

Tuyển KTV massage

Massa Tân Đông Kinh

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển giáo viên

Mầm non Ước Mơ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019