Danh sách Hóa Chất

Tuyển NV giám sát , sửa chữa

Khách sạn Anh Đào

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Bếp nóng lạnh Sushi

Nhà Hàng Nhật Bản

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

TMV Thái Việt Hàn

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển Tài xế

Văn phòng IOM

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển Kế toán , Kĩ sư

DN Nguyễn Phong Lan

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Của hàng siêu thị thời gian

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ tóc chính

Bauty Mix-B hải

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển thợ nam

Hớt tóc Lâm Hùng

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển Tài xế

Cty TNHH Vạn Hội Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty CPKT

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    08/05/2019

Tuyển lái xe

Cty Skydart

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    14/05/2019

Tuyển tài xế 7 chỗ

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019