Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển 1 kế toán tổng hợp

Cty Sáng Tạo

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển nhân viên kế toán

Cty Lt Victory

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 2 kế toán thủ kho.

Cty Kim Khánh

Hà Nội

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán giao dịch

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty An Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển nhân viên Hành chính nhân sự

Cty Dược Phẩm Ý An Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    06/11/2018

Tuyển Nhân Viên Thư Ký Hành Chính có kinh nghiệm

Cty Dược Phẩm Ý An Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    06/11/2018

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Vạn Phúc Gia

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 1 kế toán

Cty Đại Vinh

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán trưởng

Cty Tân Việt Mỹ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển dụng kế toán

Cty NPP

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu