Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển thu ngân, giao hàng ,phục vụ

HT PAPAS CHICKEN

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV kho

Cty CP mạng META

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng, thủ kho

Cty TNHH Nguyên Hà

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Triền Hưng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD,NVKT

Cty CP Cân ĐT Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển GDVP, Thu ngân

Cầm đồ Khánh Đăng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển HCNS, Kế toánBCT

Cty du lịch MT

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP, KẾ TOÁN

Cty Quảng cáo Kiến Vàng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP

Cty BĐS Khang Điền Nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển trợ lý HC

Cty TNHH Hung Ta VN

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty chế biến TP Sao Biển

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019