Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển kế toán

Tổng Cty CPTM Bia Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    25/05/2019

Tuyển QLKD, NVKD

Cty CP TM XNK Thiên Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TNHH Fram

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển quản lý, tổ trưởng ,thu ngân

ẨM THỰC SÁU BÀNH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân sự

NH Âmr thực Quê Nhà

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thu ngân, giao hàng ,phục vụ

HT PAPAS CHICKEN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kho

Cty CP mạng META

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng, thủ kho

Cty TNHH Nguyên Hà

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Triền Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD,NVKT

Cty CP Cân ĐT Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển GDVP, Thu ngân

Cầm đồ Khánh Đăng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển HCNS, Kế toánBCT

Cty du lịch MT

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019