Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển gấp 2 thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp 1 kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển thu ngân và bán hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển nhân viên thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán thu-chi

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp kế toán

Nhà Hàng Kim Khang

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển gấp 1 kế toán

Cty Phúc Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Quang Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán văn phòng

Cty Điện SME

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 6 nhân viên thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu