Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển NV kế toán

Cty CP DP Sao Mỹ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán văn phòng

Cty AC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Hà Thắng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán, lái xe

Cty TNHH Trường Việt Tiến

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển NV kế toán

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty VPP Gia Nguyên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty TNHH Nam Phát Thành

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán

Công ty MB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV kế toán

Công ty AB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ cắt hàng, LĐPT

Shop thời trang

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán, quản lý

Cty CP TM Phước Tiến Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019