Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty BĐS Anh Pháp Nhật

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển trợ lý SEO

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nữ trực ĐT

Cty TM DV Tây Xuyên Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP, kinh doanh

Cty Sài Gòn Thịnh Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    14/05/2019

Tuyển thủ kho

Cty CP Đại Thiên Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty TK XD Lam Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển phiên dịch tiếng Hoa

Cty Leefu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    25/05/2019

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    26/05/2019

Tuyển NVVP

Cty In Ấn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NVVP,kế toán nội bộ

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển giao dịch viên

Ngân hàng TM Toàn Cầu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển kế toán, HCVP

Cty CP BV Đại Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019