Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển kế toán

Cty TM DV Khải Thi

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH DL Phi Hoàng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    21/06/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán, giao hàng

Cty Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển kế toán , kỹ sư điện

Cty SX nồi hơi Toun Shing Kai

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    18/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    23/05/2019

Tuyển Nv Takeoff

Cty Quận Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển Nv trực điện thoại

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển Nữ trực quầy

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV nam kho

Cty Quốc tế Phú Hoàng Hải

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV kho nam

Cty TNHH TM Thuận Thiên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019