Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển NVVP

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP

Đại lý Mobifone

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán , NVVP

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Employees CoC -Compliance

COMPANY MATRIX VIET NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Tuyển kế toán, phiên dịch

Cty TNHH Actium Vina

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TM DV Khải Thi

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH DL Phi Hoàng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    21/06/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    17/05/2019

Tuyển kế toán, giao hàng

Cty Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển kế toán , kỹ sư điện

Cty SX nồi hơi Toun Shing Kai

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    23/05/2019