Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển kế toán nội bộ

Cty Đại Đông Dương

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển quản lý sản xuất

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Quản lý

Cty TNHH Pearl Bio Tech

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    06/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

SPA trái cây

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Hưng Sinh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển NVHC, cử nhân CNTT

Bệnh viện Q10

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV y tế

Cty Điện lực TP HCM

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển Đại diện KD đại lý

Cty Bảo An

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

Cty KD phụ tùng xe máy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/05/2019

Tuyển Kế toán bán hàng

NPP giày dép Ái My

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019