Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển kế toán viên

Cty Tài Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Thiên Phương Mai

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển nhân viên Logistics

Cty Daelux Vn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển 5 nữ kế toán

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển nữ kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển 2 kế toán kho

Cty Huỳnh Gia

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/10/2019

Tuyển 2 nữ kế toán viên

Cty Camsco

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán kho thời vụ

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/01/2019

Tuyển 7 nhân viên kế toán

Siêu Thị Homart

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/10/2019

Tuyển 2 kế toán nội bộ

Cty Minh Khánh

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    10/01/2019

Tuyển thu ngân nam,nữ

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    01/10/2019