Danh sách Giúp Việc Nhà

Tuyền NV giao hàng

Cơ sở cà phê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển GV, cấp dưỡng

Trường MN Hoa Tigon

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty S Teach Vina

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển công nhân nam,nữ

Công ty Hán Đỉnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Nhà trệt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển giup việc nhà

Cty gia đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên tạp vụ

DNTN Việt Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển tạp vụ

Cty TNHH Đại Vũ Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển Giup việc nhà

Gia đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển bảo trì, tạp vụ

Khách sạn Mai Anh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển phụ cắt ,dán,đóng gói

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019