Danh sách Giúp Việc Nhà

Tuyển NV vệ sinh VP

Cty TNHH SCC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tổ trưởng tạp vụ

Hãng Ô tô BMW

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV tạp vụ

Cty Suntec

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

tuyển phục vụ quán ăn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty CP Siam Brother

Hồ Chí Minh

   10/05/2019

Tuyển NV dọn dẹp

Cty Kleantek

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    14/05/2019

Tuyển Giúp việc,chăm bé

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển Giup việc

Cty ATB

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    11/05/2019

Tuyển NV bảo vệ, tạp vụ

Cty Inter Clean

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Cty ABC

Hồ Chí Minh

   16/05/2019

Tuyển NV chăm sóc KH

Viện chăm sóc Da Nano

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    16/05/2019