Danh sách Giúp Việc Nhà

Tuyển giúp việc nhà

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    16/05/2019

Tuyển NV chăm sóc KH

Viện chăm sóc Da Nano

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    16/05/2019

Tuyển GV, Bảo mẫu

Trường MN Hoài An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Pearl Dent

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    18/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Gia Thành

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Trường phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Giao hàng, tạp vụ

Cty CP Dược Pha Nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển giúp việc

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ phụ làm tóc

Hair Salon Đỗ Nhiên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    07/05/2019

Tuyển Giáo viên, bảo mẫu

Mầm Non Mây Hồng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển bảo vệ , tạp vụ

Pvcombank AMC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Bảo Vệ

Cty CP Tô Thành Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019