Danh sách Giúp Việc Nhà

Tuyển lái xe, tạp vụ

Cty TNHH Bệnh Viện Kaien

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển tạp vụ

Cty TNHH Xuân Vạn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV vệ sinh VP

Cty TNHH SCC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tổ trưởng tạp vụ

Hãng Ô tô BMW

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV tạp vụ

Cty Suntec

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

tuyển phục vụ quán ăn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty CP Siam Brother

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    10/05/2019

Tuyển NV dọn dẹp

Cty Kleantek

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    14/05/2019

Tuyển Giúp việc,chăm bé

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển Giup việc

Cty ATB

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    11/05/2019

Tuyển NV bảo vệ, tạp vụ

Cty Inter Clean

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019