Danh sách Giáo Dục & Đào Tạo

Tuyển giáo viên CĐ MN

MN Chuột Túi Thông Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển giáo viên mầm non

Trường Mầm non Mi Mon

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Cty TNHH Thiết Bị Giao Dục An Bình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển Dược sĩ giỏi

Nhà thuốc Minh Châu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/05/2019

Tuyển nhân viên bán thuốc

Nhà thuốc Lê Khang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

tuyển chuyên viên quản lý khách hàng,

Ngân hàng phát triển Việt Nam BIDV

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/01/2019