Danh sách Giám Đốc

Tuyển giám sát , bảo trì

Cty TNHH Nhật Hạ

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    11/05/2019

Tuyển Nhân viên

Cty AXX

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty SX A&T

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán

Cty TNHH PT Y tế Hinew

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, NVVP

Cty Sơn Senda

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển GĐKD,GĐHC

Khách sạn VICTORY

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên thiết kế, chế bản

Công ty in Bằng Hữu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/05/2019

tuyển GĐKD, TPKD

Ô tô An Sương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển dụng kế toán trưởng

Công ty Cổ Phần Vạn Xuân Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019