Danh sách Giám Đốc

Tuyển Quản lý KD

Tập đoàn AQ

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/06/2018

Tuyển cử nhân luật

Cty AAA

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển quản trị Web ,bảo trì

Cty TM Quốc tế Trác Vân

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển GĐ, TP nhân sự

Cty bảo vệ Đức Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển quản lý Sale

Cty AA

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán

Cty VBB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Quản lý bán hàng

Cty AX

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

Tuyển Giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019

Tuyển Trưởng phòng KD

Cty AHH

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển Phiên dịch

Cty CP TM Bia Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển tổng quản lý, điều tua

Massage BangKok City

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển NV Spa Nữ

Thanh Thanh Spa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019