Danh sách Dược Sĩ & CS Sức Khỏe

Tuyển điều dưỡng, tiếp tân

Nha khoa Kim Cương

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV bán thuốc

Nhà Thuốc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/09/2019

Tuyển DS bán thuốc

Nhà thuốc My Phương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển phụ phòng mạch

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển Quản lý, NV bán thuốc

Nhà thuốc Minh Tân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/08/2019

Tuyển dược sĩ tư vấn BH

Hệ thống nhà thuốc Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/03/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển dụng điều dưỡng

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/01/2019

Tuyển điều dưỡng viên

Cty HappyCare

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/01/2019

Tuyển bán thuốc tây

Cửa Hàng Thuốc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển Trình dược viên

Cty TNHH N.Bình Minh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Ttuyển phụ tá

Nha Khoa 3/2

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019