Danh sách Dược Sĩ & CS Sức Khỏe

Tuyển NV bán thuốc

Nhà Thuốc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển DS bán thuốc

Nhà thuốc My Phương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển phụ phòng mạch

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    16/05/2019

Tuyển Quản lý, NV bán thuốc

Nhà thuốc Minh Tân

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển dược sĩ tư vấn BH

Hệ thống nhà thuốc Việt

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển dụng điều dưỡng

Phòng khám

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển điều dưỡng viên

Cty HappyCare

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển bán thuốc tây

Cửa Hàng Thuốc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển Trình dược viên

Cty TNHH N.Bình Minh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

Ttuyển phụ tá

Nha Khoa 3/2

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển dược sĩ, bác sĩ, kĩ sư

Cty Thiết Bị Y Tế Hải Khoa

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019