Danh sách Điện Lạnh & Nhiệt Lạnh

Tuyển bảo trì

Nhà Hàng Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    13/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty Điện Tân Đạt Kỳ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ bảo trì điện nước

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện nước

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ hàn

Cty TNHH TM Thiên Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật lễ tân

Khách sạn Pastel INN SG

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty S Tech Vina

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bảo trì

Bệnh Viện Trưng Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển thợ điện ,nước giỏi

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển bảo trì âm thanh, điện nước

Karaoke Alibaba

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Kĩ thuật điện lạnh

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019