Danh sách Điện Lạnh & Nhiệt Lạnh

Tuyển Bảo trì

Nhà Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    23/05/2019

Tuyển cơ điện ,cấp thoát nước

Cty cơ điện Nam Tiến

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển kĩ sư điện nước

Cty kĩ thuât CĐ Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty Vinasave

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện lạnh

Cty ABN

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty SX TM Thịnh Quang

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ điện tử

Điện tử Nhật Tảo

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện tử

Cty Niketech

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện,cơ khí

Cty TNHH Minh Anh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

tuyển KTV điện lạnh

Cơ Điện Lạnh Phú Quí

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển bảo trì

Nhà Hàng Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    13/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty Điện Tân Đạt Kỳ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019