Danh sách Điện & Điện Tử

Tuyển thợ điện lạnh, bảo trì

Cty Điện Lạnh Hoàng Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty TNHH Đức Anh Mỹ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty TNHH Điện Cơ Trí Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển TPKD, NV cơ điện

Cty TNHH Tân Quang Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện tử

Cty Cân ĐT Vạn Phú

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật

Công ty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV thiết kế

Cty QC Phong Nghĩa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, Quản lý

CTY TNHH Nhà Bếp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên bảo trì

Công ty Linh Trang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy văn phòng

Cty Bảo Tín Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh,bảo trì

CTY Điện lạnh Hoàng Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển nhân viên kĩ thuật lắp ráp camera

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019