Danh sách Điện & Điện Tử

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

Tuyển Thợ S/C ô tô, điện lạnh

Gara Phong Nguyễn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật lễ tân

Khách sạn Pastel INN SG

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty Cp Phân Bón Bình Điền

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán , kỹ sư điện

Cty SX nồi hơi Toun Shing Kai

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    18/05/2019

Tuyển Tổ trưởng thiết kế Cơ

Cty kĩ thuật lắp ráp ĐC Miền nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Kĩ thuật điện lạnh

Cty AX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh, bảo trì

Cty Điện Lạnh Hoàng Đức

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Cty TNHH Đức Anh Mỹ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty TNHH Điện Cơ Trí Việt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển TPKD, NV cơ điện

Cty TNHH Tân Quang Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện tử

Cty Cân ĐT Vạn Phú

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019