Danh sách Điện & Điện Tử

Tuyển kĩ thuật điện lạnh

Cty ABN

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật

Cty TNHH TM GBCO

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    09/05/2019

Tuyển thợ sửa chữa ĐTDĐ

Cửa hàng MInh Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện

Cty TNHH DV quảng cáo NTL

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty SX TM Thịnh Quang

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển Ứng viên Điện

Cty TNHH Nam Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kĩ sư & CN cơ khí

Cty TNHH cơ khí XD Phước Anh

Hồ Chí Minh

   01/05/2019

Tuyển thợ điện tử

Điện tử Nhật Tảo

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện tử

Cty Niketech

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện,cơ khí

Cty TNHH Minh Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

tuyển KTV điện lạnh

Cơ Điện Lạnh Phú Quí

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển bảo trì

Nhà Hàng Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    13/05/2019