Danh sách Điện & Điện Tử

Tuyển Ứng viên Điện

Cty TNHH Nam Long

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển kĩ sư & CN cơ khí

Cty TNHH cơ khí XD Phước Anh

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện tử

Điện tử Nhật Tảo

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện tử

Cty Niketech

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện,cơ khí

Cty TNHH Minh Anh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

tuyển KTV điện lạnh

Cơ Điện Lạnh Phú Quí

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển bảo trì

Nhà Hàng Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    13/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty Điện Tân Đạt Kỳ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ bảo trì điện nước

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện nước

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Thợ tiện, thợ điện

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Cơ khí, điện ,kĩ thuật y sinh

Cty Hiền Lương

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019