Danh sách Điện & Điện Tử

Tuyển Bảo trì

Nhà Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    23/05/2019

Tuyển quản lí kĩ thuật

Cty Toàn Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    22/05/2019

Tuyển kĩ sư điện ,cơ khí

Cty TNHH Đồng Tâm

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển kĩ sư điện nước

Cty kĩ thuât CĐ Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển NV lắp ráp máy lạnh

Cty Vinasave

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển Kĩ thuật điện ,NVKD

Cty XNK Tam Tín

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

tuyển thợ điện CN

Cty Hàn Gia Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện lạnh

Cty ABN

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật

Cty TNHH TM GBCO

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ sửa chữa ĐTDĐ

Cửa hàng MInh Đạt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện

Cty TNHH DV quảng cáo NTL

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty SX TM Thịnh Quang

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019