Danh sách Địa Chất Khoáng Sản

Cần Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Nhà Xinh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển nhân viên thiết kế kiến trúc

Công ty Minh Anh Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển Kỹ sư xây dựng

CTy Tập Đoàn Muối Miền Nam

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển kỹ sư kiến trúc, xây dựng

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển 2 kiến trúc sư

Cty tư vấn xây dựng SACA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển kỹ sư xây dựng nhà phố

CTy Việt Quang

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển kĩ sư, kiến trúc sư công trình

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Kiến trúc sư, thiết kế nội thất

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển kiến trúc xây dựng

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

Tuyển 2 nam kỹ sư xây dựng

Công ty CP Nguyên Vũ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển 1 nam kỹ sư xây dựng

Công ty Phương Anh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019