Danh sách Dệt May Da Giầy

Tuyển thợ may

Cty thời trang AnhHa

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển thợ may

Cty AMN

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/03/2019

Tuyển thợ in lụa

Cty AAX

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/03/2019

Tuyển thợ may

Xưởng may Thảm ô tô

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Nhà may Chương Tallor

Hồ Chí Minh

   16/05/2019

Tuyển thợ may ,quản lý

May mặc Thanh Kiều

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ may

Cty Hương Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ may mẫu

Cty Thời Trang Lam Trần

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ cắt theo rập

Nhà May Anh Khoa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển CN may

Cty Dệt May Đông Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019