Danh sách Dệt May & Da Giầy

Tuyển thợ may ,quản lý

May mặc Thanh Kiều

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ may

Cty Hương Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ may mẫu

Cty Thời Trang Lam Trần

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ cắt theo rập

Nhà May Anh Khoa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển CN may

Cty Dệt May Đông Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    22/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển thợ may 1 kim

Cty The Best Faction

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ cắt, thợ vắt sổ

Nhà may Phương Thảo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển thợ ráp giỏi

Nhà May Om

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển Tổ trưởng, CN may

Cty TNHH Quang Thái

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển CN may, bảo trì

Cty TNHH May Mặc Jang Vinh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển kế toán,công nhân may

Cty May Trần Trúc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019