Danh sách Dệt May & Da Giầy

Tuyển thợ ráp đồ thiết kế

Cửa hàng may

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ may

Cty thời trang AnhHa

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    18/05/2019

Tuyển thợ may

Cty AMN

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    15/05/2019

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ in lụa

Cty AAX

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ may

Xưởng may Thảm ô tô

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Nhà may Chương Tallor

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ may ,quản lý

May mặc Thanh Kiều

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ may

Cty Hương Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ may mẫu

Cty Thời Trang Lam Trần

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    04/05/2019

Tuyển thợ cắt theo rập

Nhà May Anh Khoa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển CN may

Cty Dệt May Đông Á

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019