Danh sách Dầu khí & Khí Đốt

Tuyển đốc công, cai thợ

Cty TNHH XD&y tế La Đông

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển thợ chăm sóc

Ô Tô Car Spa

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Quản lý xưởng TP

Đóng Cuốn Thiên Phúc

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019

Tuyển kĩ sư, kiến trúc sư

Cty xây dựng An Thuận Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

tuyển thợ điện CN

Cty Hàn Gia Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển CNTT, quản trị web

Cty Hoàng Quốc Bảo

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty SX TM Thịnh Quang

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển kĩ thuật quạt điện

Cty SX TM Dv Hành Sanh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển Giao tiếp tiếng Hàn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ vecni, thợ sơn

Cty Nội thất Bảo Phong

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển thợ mộc ,thợ sơn

Cty SXTM cửa Phát Đạt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019