Danh sách Dầu khí & Khí Đốt

Tuyển thợ làm đèn ô tô

Cty ACX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/06/2019

Tuyển Cai có thợ , TC XD

Cty Cp XD Hoàng kiến Gia

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    23/05/2019

Tuyển Nhân viên

Câu lạc bộ bida

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển cơ điện ,cấp thoát nước

Cty cơ điện Nam Tiến

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển thợ phụ tóc nữ

Dáng Ngọc

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    22/05/2019

Tuyển kĩ sư điện nước

Cty kĩ thuât CĐ Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    09/05/2019

Tuyển thủ kho

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV CSKH

Cty AS

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    15/05/2019

Tuyển Bảo vệ

Cty Hóa Chất Dầu Khí

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD dầu nhớt

Cty TNHH Phú Phú Khánh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV KD

Cty TNHH VPP Kim Phúc

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển Kĩ sư XD

CTy Bảo Đan

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019