Danh sách Công Nghệ & Tự Động

Tuyển thợ tóc chính

Bauty Mix-B hải

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển kĩ thuật

Cty TNHH TM GBCO

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ điện

Cty TNHH DV quảng cáo NTL

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Thiết kế đồ họa

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ sư & CN cơ khí

Cty TNHH cơ khí XD Phước Anh

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    01/05/2019

Tuyển thiết kế đồ họa, thợ bế

Cty TNHH Jin Lin

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thiết kế 3D, thợ mộc

CtyTNHH ABBA

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện tử

Điện tử Nhật Tảo

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện tử

Cty Niketech

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển kĩ thuật máy in ,máy tính

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển CN thông tin

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển phụ làm cứa sắt

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019