Danh sách Cơ Khi & Chế Tạo

Tuyển Bảo trì

Cty TNHH Angel Beauty

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển bán hàng, kế toán, thợ cơ khí

Cty TNHH SX Hòa Phong

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty TNHH Điện Cơ Trí Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật

Cty CP Cơ khí XD giao thông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển KTV vận hành máy

Cty Sài Gòn Medi Life

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật ép nhựa,NVKD

CtyTNHH Hiếu Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên kĩ thuật

Cty cơ khí Anpha

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ rửa xe gắn máy

Tiệm sủa xe

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ và phụ hàn cửa sắt

Công ty cơ khí Bách Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển NV bán phụ tùng Honda

Tiệm MINH THANH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên vận hành máy, giao hàng

Công ty Sơn NERO

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Công ty Bát Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019