Danh sách Cơ Khi & Chế Tạo

Tuyển thợ vecni, thợ sơn

Cty Nội thất Bảo Phong

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Cơ khí, điện ,kĩ thuật y sinh

Cty Hiền Lương

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

   02/05/2019

Tuyển trưởng xưởng. thợ mộc

Xưởng gỗ Đỗ Huỳnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ hàn

Cty TNHH TM Thiên Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Thợ S/C ô tô, điện lạnh

Gara Phong Nguyễn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển thợ mộc, thợ sơn

Cty Newdoor

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển thợ mộc ,thợ sơn

Cty SXTM cửa Phát Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV cơ khí, LĐPT

Cty TNHH Không Gian

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty CP Siam Brother

Hồ Chí Minh

   10/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty Cp Phân Bón Bình Điền

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển Thợ hàn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019