Danh sách Cơ Khi & Chế Tạo

Tuyển thợ mộc

Cty TNHH Đẹp Sang Trọng

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển thợ Hàn

Cs Block Lạnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển kĩ sư điện ,cơ khí

Cty TNHH Đồng Tâm

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển cơ điện ,cấp thoát nước

Cty cơ điện Nam Tiến

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển Thợ hàn , thợ mộc

Cty TNHH Sinh Hùng

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

Tuyển thợ cơ khí

Cơ sở Thanh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ hàn

Cty cơ khí Minh An

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    08/05/2019

Tuyển NV poto

Cty in ấn Đại Đông

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển Kĩ thuật dán decal

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ sư cơ khí

Cty TNHH cơ khí Đức Lợi

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ thuật quạt điện

Cty SX TM Dv Hành Sanh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển lập trình và vận hành máy CNC

Cty cơ khí DTC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019