Danh sách Chăm Sóc Sắc Đẹp

Tuyển thợ phụ tóc nữ

Dáng Ngọc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ nữ

Hớt tóc Việt

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/10/2019

Tuyển thợ nữ ráy tai

Hớt tóc Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển chăm sóc da

Nadam Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Yumi Spa

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển KTV massage

Massa Tân Đông Kinh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/10/2019

Tuyển NV massage body

Golden Lotus Spa

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển thợ nam chính

Uốn Tóc Trâm Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/10/2019

Tuyển kĩ thuật viên spa, nail

Linda Spa - Cosmetic

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ phụ chính

Uốn tóc Đình Khải

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển KTV chăm soc da

Cty Spa Hoa Nhung Tuyết

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển NV Spa Nữ

Thanh Thanh Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    09/05/2019