Danh sách Chăm Sóc Sắc Đẹp

Tuyển NV chăm sóc da

TMV Thái Việt Hàn

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc Da

SPA

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Pensilia Beaty Clinic

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển Lễ Tân

INdochine Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/11/2019

Tuyển NV tiếp tân

Hoàng Lan Spa

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển quản lý, KTV

KINGSPA

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển thợ tóc chính

Bauty Mix-B hải

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển thợ nam

Hớt tóc Lâm Hùng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển KTV massage

Moon Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Cỏ Ngọc Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ phụ

Tiệm tóc nữ Minh Thảo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu