Danh sách Chăm Sóc Sắc Đẹp

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Cỏ Ngọc Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ phụ

Tiệm tóc nữ Minh Thảo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển thợ phụ tóc nữ

Dáng Ngọc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển thợ nữ

Hớt tóc Việt

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển thợ nữ ráy tai

Hớt tóc Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển chăm sóc da

Nadam Spa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển NV chăm sóc da

Yumi Spa

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển KTV massage

Massa Tân Đông Kinh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV massage body

Golden Lotus Spa

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển thợ nam chính

Uốn Tóc Trâm Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên spa, nail

Linda Spa - Cosmetic

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/02/2019