Danh sách Chăm Sóc Sắc Đẹp

Tuyển NV chăm sóc da

TMV Thái Việt Hàn

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển NV chăm sóc Da

SPA

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    15/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Pensilia Beaty Clinic

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    30/05/2019

Tuyển Lễ Tân

INdochine Spa

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/06/2019

Tuyển NV tiếp tân

Hoàng Lan Spa

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển quản lý, KTV

KINGSPA

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

Tuyển thợ tóc chính

Bauty Mix-B hải

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển thợ nam

Hớt tóc Lâm Hùng

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển KTV massage

Moon Spa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    14/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Mỹ Viện Trường Xuân

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    16/05/2019

Tuyển NV chăm sóc da

Cỏ Ngọc Spa

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    24/05/2019

Tuyển thợ phụ

Tiệm tóc nữ Minh Thảo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019