Danh sách Bất Động Sản

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Hội Tụ

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển Nam NVKD

Địa Ốc Trường Thịnh Vượng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABe

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV môi giới nhà phố

Cty Dream Home

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển CEO, Lễ tân ,NV sale BĐS

Cty BĐS Vạn Lộc Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển Sale BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty BĐS Đồng Tiến Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển TP, NVKD BĐS

Cty CP BĐS Sista Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019