Danh sách Bất Động Sản

Tuyển NV KD BĐS

Sàn BĐS Kim Điền

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    14/05/2019

Tuyển nhân sự cao cấp

Cty CP PT Nam Phi Long

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    02/05/2019

Tuyển NV BĐS

Cty BĐS Đại Phát

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty BĐS Hoàng Gia Thành Thái

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD

BĐS DCB

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD,GTSP

Cty TNHH Vạn Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

CTY ABB

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Hội Tụ

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019