Danh sách Bảo Vệ

Tuyển Giup việc nhà

Gia đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Quản lý, hiệu trưởng

Trường mầm non Gấu

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVcơ động, NVgiữ xe

DNTN Lâm Anh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển chỉ huy, trưởng phòng,TLGĐ

Cty bảo vệ -vệ sĩ Hoàng Nam Vương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019