Danh sách Bảo Vệ

Tuyển Lễ tân, bảo vệ

KS khu Tây Quận 1

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu   

Tuyển lễ tân, bảo vệ ,KT

Cty TNHH khách sạn Bizu

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Bảo vệ

Cty Hóa Chất Dầu Khí

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV bảo vệ

Cty Phim Cách Nhiệt Ngôi Sao

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển GĐ, TP nhân sự

Cty bảo vệ Đức Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển Bảo vệ

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển bảo vệ nội bộ

Cty Kiến Vương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển tạp vụ

Cty TNHH Xuân Vạn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV vệ sinh VP

Cty TNHH SCC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tổ trưởng tạp vụ

Hãng Ô tô BMW

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV tạp vụ

Cty Suntec

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019