Danh sách Bảo Trì & Sửa Chữa

Tuyển CN may, bảo trì

Cty TNHH May Mặc Jang Vinh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển Bảo trì

Cty TNHH Angel Beauty

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển TPNS,Kĩ thuật viên

Cty TNHH Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Bảo trì điện nước, Nấu bếp

Trường Tiểu Học Nhựt Tân

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty TNHH Điện Cơ Trí Việt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật

Cty CP Cơ khí XD giao thông

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển TPKD, NV cơ điện

Cty TNHH Tân Quang Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển Kế toán,NV bảo trì điện

Nhà hàng Đại Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển KTV vận hành máy

Cty Sài Gòn Medi Life

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật

Công ty AB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển bảo trì, tạp vụ

Khách sạn Mai Anh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên bảo trì

Công ty Linh Trang

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    08/05/2019