Danh sách Bảo Trì & Sửa Chữa

Tuyển NVKD, NV kĩ thuật

Cty TNHH XNK Khải Phàm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển thợ sửa chữa ĐTDĐ

Cửa hàng MInh Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện

Cty Trò Chơi Ánh Sáng

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

tuyển KTV điện lạnh

Cơ Điện Lạnh Phú Quí

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển bảo trì

Nhà Hàng Hàng Dương Quán

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    13/05/2019

Tuyển NV kĩ thuật điện

Cty Điện Tân Đạt Kỳ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ bảo trì điện nước

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ điện nước

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ vecni, thợ sơn

Cty Nội thất Bảo Phong

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Dược Sĩ , Cơ điện

Nhà máy MP Tạ Quang Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển Kĩ thuật,bảo trì ,IT

Karaoke Gia Đình E

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

Tuyển Thợ hàn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019