Danh sách Bảo Trì & Sửa Chữa

Tuyển nhân viên bảo hành điện lạnh

CTY TNHH Thương Mại & Đầu Tư Xuân Anh

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Cần tuyển kỹ sư điện tử.

Công ty Medicon

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Tuyển 2 kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng

Cty TM& DV Xuân Hòa

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển nhân viên bảo hành kỹ thuật

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển nhân viên kỹ thuật sửa điện nước

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật điện - điện tử

Công ty DHK

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển NV kỹ thuật điện nước vận hành tòa nhà

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Nhân Viên Điện Lạnh

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Nhân viên kỹ thuật

Công ty A.T.D

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển 5 thợ cơ khí

Công ty Đông Bắc

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển nhân viên kỹ thuật cơ điện lạnh

Doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển kỹ sư cơ khí

Cty Thiết bị và xây lắp Công Nghệ

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019