Danh sách Bán Hàng

Tuyển NVKD các dòng thang máy

Cty TNHH Việt Đông Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP

Garage Ngọc An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    31/05/2019

Tuyển lao động

Cty An Minh Cleantech

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao dịch khách hàng

Cty B

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD thị trường

Cty Thiên Long Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty CP Thế Gioi Vỏ Xe

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

DNTN Tuấn Quảng Đông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên giao nhận

Cty TNHH TM Thùy Trang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao hàng, NV sale và bán hàng

Cty TNHH MTV Đỉnh Điểm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển nhân viên bán hàng

Cty TKTT Y LINH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kế toán, NVBH, LĐPT

Cty TNHH Hoàng Đức Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên bán hàng

Cty Mỹ phẩm Nhựt Tân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019