Danh sách Bán Hàng

Tuyển NVKD

Cty TNHH Triền Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVBH

Giay da CC NYFAS

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Nữ NVBH

Shop Vietnamese Handmade

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVBH Online

Cty Giai Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

CH Đồng hồ Thụy Sĩ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Sơn Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

CH thời trang Mazzola

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NỮ bán hàng

Công ty Mỹ phẩm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đồ Gỗ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nữ bán hàng

Cửa hàng VPP Xương Kiểu

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán đồng hồ

Đồng hồ Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019