Danh sách Bán Hàng

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NV bán hàng, giao hàng

Cty CP TM DV Quận 3

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển NV giao/ nhận hàng

Cty TNHH thực phẩm Tài Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đại Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NV tư vấn bán hàng

Cty Mỹ phẩm Ohui

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NVKD và chăm sóc da

VSD Aperio

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABe

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

CTy ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NVKD tư vấn truyền thông

Cty Truyền Thông Sóng Vàng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NVKD

Cty Gia Vị Thành Danh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhần Viên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển Sale BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019