Danh sách

Tuyển Quản lý KD

Dưới 20 triệu    22/06/2018

Tuyển NVVP tiếng Nhật

Dưới 20 triệu    14/05/2019

Tuyển dược sĩ tư vấn BH

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Trên 7 triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD bất động sản

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển nhân viên có tay nghề mặt, body

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển lễ tân

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển nam lễ tân

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nữ ghi chép sổ sách

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên phục vụ

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD, Thiết kế 2,3D

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển phụ cắt ,dán,đóng gói

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển phụ cắt ,dán,đóng gói

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

tuyển dọn dẹp phòng khách sạn

Trên 7 triệu    08/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,dược sĩ

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển thủ kho

Trên 7 triệu    07/05/2019

tuyển GĐKD, TPKD

Trên 7 triệu    02/05/2019

tuyển chuyên viên quản lý khách hàng,

Trên 7 triệu    01/01/2019