Danh sách

Tuyển Nhân Viên Quản Trị Website

Từ 6-8 Triệu    10/11/2018

Tuyển NVVP tiếng Nhật

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển dược sĩ tư vấn BH

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD bất động sản

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển nhân viên có tay nghề mặt, body

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển lễ tân

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nam lễ tân

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nữ ghi chép sổ sách

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên phục vụ

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD, Thiết kế 2,3D

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển phụ cắt ,dán,đóng gói

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển phụ cắt ,dán,đóng gói

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

tuyển dọn dẹp phòng khách sạn

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,dược sĩ

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển thủ kho

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019